100 Preguntes i respostes sobre l'abortament

PRESENTACIÓ

PRESENTACIÓ


El Comitè Episcopal per a la Defensa de la Vida, dependent de la Conferència Episcopal Espanyola, presenta, amb aquest, el primer d’una sèrie de treballs que es proposa editar, relacionats amb el valor i la dignitat de la vida humana, amb la consideració que ha de merèixer per part de les persones, les institucions, els poders públics i la mateixa legislació. Aquesta col·lecció de treballs que ara s’inicia neix amb la doble vocació del rigor tècnic i científic, d’una banda, i de l’accessibilitat i la senzillesa d’exposició, d’una altra. En l’ocasió present es tracta d’oferir al lector una informació bàsica, uns criteris sòlids i una panoràmica tan àmplia com sigui possible sobre el fenomen de l’avortament provocat, la seva realitat biològica, el tractament legal, la consideració social i els seus aspectes eticomorals. No es pretén, per descomptat, exhaurir la qüestió amb les pàgines que segueixen, però sí que s’aspira al fet que el que s’hi explica constitueixi una base mínima i segura sobre la qual establir els criteris fonamentals entorn d’un afer tan controvertit. Per a l’elaboració d’aquest text han intervingut, en estreta col·laboració amb els bisbes, membres del Comitè Episcopal, d’una banda persones especialitzades en diversos camps de la investigació i l’estudi: metges, biòlegs, biopatòlegs i farmacèutics; i per una altra, teòlegs, moralistes, juristes, sociòlegs, psicòlegs i periodistes. Tots ells han contribuït, amb els seus suggeriments, els seus coneixements, la seva experiència i la seva presència en les múltiples reunions de treball, al resultat final, que és el text que el lector té a les mans. Aquest treball no és, per descomptat, el primer que l’Episcopat espanyol ofereix sobre aquesta qüestió a la nostra societat; cal recordar, per exemple, la nota de la Comissió Episcopal per a la Doctrina de la Fe, de 5 d’octubre de 1974, en la qual s’aborden els aspectes pastorals del problema, i la documentació sobre «La vida i l’avortament», de 31 de maig de 1983, preparada per la mateixa Comissió Episcopal per a la 51 Reunió del Comitè Executiu de la Conferència Episcopal Espanyola, en la qual es tracten aspectes jurídics i morals de la qüestió, i es donen recomanacions pastorals a governants i legisladors, a creients, a metges i personal sanitari, i a sacerdots i agents de pastoral. Narcís Jubany Arnau, cardenal President del Comitè Episcopal per a la Defensa de la Vida