Cronologia Diocesana

CERCADOR HISTÒRIA:
Selecciona el periode:Període romà

A partir de la Carta als romans 15,24, neix una tradició segons la qual sant Pau va visitar Hispània. La mateixa tradició relaciona aquesta visita amb Tarragona —Tàrraco era, aleshores, una ciutat políticament molt important. Popularment es relaciona aquesta vinguda amb una pedra situada al fonament i al costat de la capella de Sant Pau (ara a l’interior d’un dels claustres del Seminari Conciliar Pontifici), que pertanyia a l’antic hospital dels canonges, des d’on l’Apòstol hauria predicat.
259 En temps de les persecucions decretades pels emperadors Gal·liè i Valerià, van ser cremats a l’amfiteatre de la ciutat Fructuós, bisbe de Tarragona, i els seus diaques, Auguri i Eulogi (21 de gener). Les actes del seu martiri figuren entre les set úniques que l’Església considera autèntiques. Són les més antigues de la Península, i constitueixen el primer document escrit sobre el cristianisme. Pressuposen una Església ben organitzada i viva.
385 El bisbe Himeri consulta al papa Damas alguns dubtes sobre afers de disciplina eclesiàstica. Mort aquest, li contesta el seu successor, el papa Sirici (11 de febrer). Es tracta de la primera decretal que un papa dirigeix a un bisbe de l’Església llatina: li mana que faci complir les seves prescripcions als bisbes de la seva província i també als gallecs, bètics i lusitans. Apareix, per tant, l’estructura provincial de la Tarraconense i, fins i tot, la primacia a nivell peninsular.
420 Essent bisbe Titianus, el monjo Frontó té una destacada intervenció contra grups priscil·lianistes.
465 El bisbe Ascani escriu al papa Hilari per fer-li algunes consultes de disciplina eclesiàstica. Els termes de la resposta el refermen com a metropolità (30 de desembre).